logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający informacje określone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 1. nazwę, adres i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeku cywilnego,
 2. tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
 5. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 6. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 7. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

Opłata skarbowa:

nie objęte opłatą skarbową

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji - zezwolenia) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Bożena Frankowska - Główny specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 63
e-mail: rolnictwo@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
 • Informacja opublikowana przez: (2006-04-11 08:43:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:15:37)
Lista wiadomości