logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Przygotowywanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Niezbędne dokumenty:

Nie wymaga się dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna:

Ustawa prawo łowieckie - Dz. U. 2005, Nr 127, poz. 1066

Termin realizacji:

Czas realizacji usługi: do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji, od której służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę (art.45 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - inspektor
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 458
tel. +48 /63/ 240 33 02

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:16:48)
Lista wiadomości