logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Interpelacje radnego Macieja Kwirynga - 25 maja 2020 r. http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnego-macieja-kwirynga-25-maja-2020-r.html Interpelacja radnego Macieja Kwirynga, dotycząca odprowadzania wody deszczowej z drogi powiatowej nr 3079P, w miejscowości Biała, gm. Grodziec

Interpelacja radnego Macieja Kwirynga, dotycząca zainstalowania urządzenia do pomiaru prędkości, w ciągu drogi powiatowej nr 4320P, na odcinku Grodziec - Mokre

]]>
Tue, 26 May 2020 13:39:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnego-macieja-kwirynga-25-maja-2020-r.html Eliza Nowaczyk
Interpelacje radnej Anny Juszczak - 25 maja 2020 r. http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnej-anny-juszczak-25-maja-2020-r.html Interpelacja radnej Anny Juszczak, dotycząca odprowadzania wody deszczowej z drogi powiatowej nr 3079P, w miejscowości Biała, gm. Grodziec

Interpelacja radnej Anny Juszczak, dotycząca zainstalowania urządzenia do pomiaru prędkości, w ciągu drogi powiatowej nr 4320P, na odcinku Grodziec - Mokre

]]>
Tue, 26 May 2020 13:37:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/organy-powiatu/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania-radnych/interpelacje-radnej-anny-juszczak-25-maja-2020-r.html Eliza Nowaczyk
63567 PKO_SKULSK_SKULSK2 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/63567-pko-skulsk-skulsk2.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Tue, 26 May 2020 13:01:35 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/63567-pko-skulsk-skulsk2.html Eliza Nowaczyk
Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obr. Grochowy, gm. Rychwał, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychwał http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-obr.-grochowy,-gm.-rychwal,-przeznaczonej-do-zbycia-w-drodze-darowizny-na-rzecz-gminy-rychwal.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Grochowy, gm. Rychwał przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychwał

Miejscowość…

]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-obr.-grochowy,-gm.-rychwal,-przeznaczonej-do-zbycia-w-drodze-darowizny-na-rzecz-gminy-rychwal.html Eliza Nowaczyk
Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Święcia, gm. Rychwał przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychwał http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-miejscowości-swiecia,-gm.-rychwal-przeznaczonej-do-zbycia-w-drodze-darowizny-na-rzecz-gminy-rychwal.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Święcia, gm. Rychwał przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychwał

Miejscowość…

]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-miejscowości-swiecia,-gm.-rychwal-przeznaczonej-do-zbycia-w-drodze-darowizny-na-rzecz-gminy-rychwal.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 100/5 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie Sokółki, gm. Kazimierz Biskupi http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-cześci-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-100/5-o-pow.-0,0800-ha,-polozonej-w-obrebie-sokolki,-gm.-kazimierz-biskupi.html WN.6821.7.2020

Konin, 26 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia…

]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-cześci-nieruchomości-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-dzialki-100/5-o-pow.-0,0800-ha,-polozonej-w-obrebie-sokolki,-gm.-kazimierz-biskupi.html Eliza Nowaczyk
Wykaz stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obr. Kleczew i Słaboludz, gm. Kleczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-obr.-kleczew-i-slaboludz,-gm.-kleczew,-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej.html Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/wykaz-stanowiacej-wlasnośc-skarbu-panstwa-nieruchomości-polozonej-w-obr.-kleczew-i-slaboludz,-gm.-kleczew,-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej.html Eliza Nowaczyk
Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż kamery cyfrowej http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wyniku-pisemnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-kamery-cyfrowej.html Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż kamery cyfrowej

]]>
Mon, 25 May 2020 15:19:19 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wyniku-pisemnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-kamery-cyfrowej.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW

]]>
Mon, 25 May 2020 14:04:58 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html Eliza Nowaczyk
BT32515 KWB Tomisławice http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32515-kwb-tomislawice.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Mon, 25 May 2020 09:18:00 +0200 http://www.bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/bt32515-kwb-tomislawice.html Eliza Nowaczyk