logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w oparciu o zamówienie "Wykonanie informatyzacji i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT pn. Modernizacja baz danych EGiB w gminie Rzgów https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wylozeniu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-sporzadzonego-w-oparciu-o-zamowienie-wykonanie-informatyzacji-i-aktualizacji-baz-danych-egib,-bdot500-oraz-gesut-pn.-modernizacja-baz-danych-egib-w-gminie-rzgow.html Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w oparciu o zamówienie "Wykonanie informatyzacji i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT pn. Modernizacja baz danych EGiB w gminie Rzgów (1 jednostka ewidencyjna) - Rzgów - 25 obrębów ewidencyjnych"

]]>
Mon, 21 Oct 2019 12:52:48 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/informacja-o-wylozeniu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-sporzadzonego-w-oparciu-o-zamowienie-wykonanie-informatyzacji-i-aktualizacji-baz-danych-egib,-bdot500-oraz-gesut-pn.-modernizacja-baz-danych-egib-w-gminie-rzgow.html Sebastian Tołoczko
Zaproszenie do składania ofert na holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-holowanie-i-przechowywanie-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-a.html Konin, 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zaproszenie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
 
Zamawiający:
Powiat Koniński
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
 
https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-holowanie-i-przechowywanie-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-a.html Eliza Nowaczyk Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Koninie https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/kontrole1/kontrole-wewnetrzne/kontrole-komisji-rewizyjnej-rady-powiatu-koninskiego/rok-2019/protokol-kontroli-przeprowadzonej-w-starostwie-powiatowym-w-koninie.html Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Koninie

]]>
Wed, 09 Oct 2019 12:12:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/kontrole1/kontrole-wewnetrzne/kontrole-komisji-rewizyjnej-rady-powiatu-koninskiego/rok-2019/protokol-kontroli-przeprowadzonej-w-starostwie-powiatowym-w-koninie.html Eliza Nowaczyk
2019 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2019.html

]]>
Wed, 09 Oct 2019 10:37:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/archiwum-zamowien-na-uslugi-spoleczne/2019.html Eliza Nowaczyk
WO.272.20.2019 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Koninie https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/2019/wo.272.20.2019-zakup-i-dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-starostwa-powiatowego-w-koninie.html

]]>
Wed, 09 Oct 2019 10:09:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/2019/wo.272.20.2019-zakup-i-dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-starostwa-powiatowego-w-koninie.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego, dotyczące zamiaru wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę oznaczoną nr 379/1 o pow. 0,0279 ha, położona w obrębie Grodziec, gm. Grodziec https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-starosty-koninskiego,-dotyczace-zamiaru-wszczecia-postepowania-w-sprawie-ustalenia-wysokości-odszkodowania-za-dzialke-oznaczona-nr-379/1-o-pow.-0,0279-ha,-polozona-w-obrebie-grodziec,-gm.-grodziec.html Konin, 9 października 2019 r.
WN.683.7.2019     
 
OGŁOSZENIE
 
Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z art. 12 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych…
]]> Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/ogloszenie-starosty-koninskiego,-dotyczace-zamiaru-wszczecia-postepowania-w-sprawie-ustalenia-wysokości-odszkodowania-za-dzialke-oznaczona-nr-379/1-o-pow.-0,0279-ha,-polozona-w-obrebie-grodziec,-gm.-grodziec.html Eliza Nowaczyk Uchwała Nr SO-0951/55/D/8/Ko/2019 - z dnia 1 października 2019 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2019-rok/uchwala-so-0951/55/d/8/ko/2019-z-dnia-1-pazdziernika-2019.html Uchwała Nr SO-0951/55/D/8/Ko/2019 - z dnia 1 października 2019

]]>
Tue, 08 Oct 2019 11:30:00 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2019-rok/uchwala-so-0951/55/d/8/ko/2019-z-dnia-1-pazdziernika-2019.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WYNIKU NABORU https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-sprawozdawczosci,-planowania-i-analiz-budzetu-w-wydziale-finansowym/informacja-o-wyniku-naboru.html INFORMACJA O WYNIKU NABORU

]]>
Thu, 03 Oct 2019 12:10:03 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-sprawozdawczosci,-planowania-i-analiz-budzetu-w-wydziale-finansowym/informacja-o-wyniku-naboru.html Eliza Nowaczyk
Uchwała Nr SO-0953/62/8/Ko/2019 - z dnia 26 września 2019 r. https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2019-rok/uchwala-nr-so-0953/62/8/ko/2019-z-dnia-26-września-2019-r.html Uchwała Nr SO-0953/62/8/Ko/2019 - z dnia 26 września 2019 r.

]]>
Wed, 02 Oct 2019 10:09:27 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2019-rok/uchwala-nr-so-0953/62/8/ko/2019-z-dnia-26-września-2019-r.html Eliza Nowaczyk
Uchwała Nr SO-0952I/II/31/8/Ko/2010 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2010-rok1/uchwala-nr-so-0952i/ii/31/8/ko/2010.html Uchwała Nr SO-0952I/II/31/8/Ko/2010

]]>
Wed, 02 Oct 2019 09:58:41 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/finanse-i-mienie/uchwaly-regionalnej-izby-obrachunkowej/2010-rok1/uchwala-nr-so-0952i/ii/31/8/ko/2010.html Eliza Nowaczyk